Bilişim Etiği ve Bilişim Hukuku Nedir?

Her sektörde olduğu gibi Bilişim sektöründede “etik ve hukuk” kavramları önemli bir yerdedir. Özellikle bilişim sektöründe anayasada (Türk Ceza Kanunu, Bölüm 10, Bilişim Alanında Suçlar, Madde 243-246) açıkça belirtildiği gibi bu kurallara uyulmaması durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Öncelikle Bilişim Etiği kavramını ele almak istiyorum.

Peki Nedir bu Bilişim Etiği?4151516Bilişim Etiği;

Bilişim etiği kavramı bilgisayar dünyası içindeki insanların davranışlarını inceleyen felsefe dalıdır. Bilişim etiği alanında Luciano Floridi ve Michael Davis önemli isimlerdir. Bilişim etiği konusunda hackerlık, dosya paylaşımı, internetin demokratik olup olmaması, lisanslar sıklıkla tartışılan konulardır.

Computer Ethics Institute (Bilgisayar Etik Enstitüsü) tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım etik ilkelerinin temelini oluşturan 10 ilke;

 • Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.
 • Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.
 • Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz .
 • Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.
 • Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.
 • Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.
 • Başka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz.
 • Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez.
 • Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır.
 • Kişi, bilgisayarı, diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.

Türk Ceza Kanunun’da belirtilen Bilişim Alanında Suçlar bölümünün tüm maddeleri için tıklayın(PDF)

Bilgisayar Etik Enstitüsü’nün Web Sitesinde yayınlanan 10 etik ilkenin orjinal belgesi İçin tıklayın(PDF)

_______________________________________________________________________________

Peki bir diğer kavramımız olan Bilişim Hukuku nedir?bilisim-hukukuBilişim Hukuku;

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim Hukukunun, Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi Hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. Diğer taraftan İnternet Hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet Hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim Suçları 6 ana bölümde incelenmiştir.

Bunlar ;

 1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
 2. Bilgisayar Sabotajı
 3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
 5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
 6. Diğer Suçlar

Ayrıca;

 • Yasaya aykırı yayınlar
 • Pornografi içeren yayınlar
 • Hakaret ve Küfür

_______________________________________________________________________________

Yukarda belirtildiği üzere bilişim etiği ve bilişim hukuku hakkında fazla ayrıntıya girmeden anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir konu olmuştur. Bilişim suçları hakkında daha detaylı bilgi almak için buradaki wiki yazısını okuyabilirsiniz.

Şimdiden herkese güvenli, özgür ve sınırsız bir internet dünyası diliyorum. 🙂

 

Anahtar Kelimeler:, , , ,
Kaynak belirtildiği sürece buradaki bütün materyaller serbestçe kullanılabilir. Aksi halde T.C. Anayasasının 5846 maddesine (FSEK) göre hukuki yönden suçtur.

Bir Cevap Yazın